mobieletandartsen.be

DE TANDARTS IN UW WOONZORGCENTRUM

SAMENWERKEN AAN EEN GEZONDE LACH

Mobiele Tandartsen is gespecialiseerd in ambulante tandzorg. Zo bieden we tandheelkunde voor mensen die moeilijk tot bij een tandarts geraken. Ons team komt ter plaatse langs in de woonvoorziening, waar de patiënt geniet van tandverzorging zoals die in een normale praktijk. We gebruiken dezelfde apparatuur en leveren evenwaardige behandeling, in het comfort van de eigen omgeving.

Waarom? Niet iedereen heeft de mogelijkheid om naar een tandartsenpraktijk te gaan. Daarom komen wij – met onze uitrusting – naar u toe. Zo werken we samen aan een gezonde lach voor uw residenten. Dat zijn personen die zorgafhankelijk zijn, een geestelijke of fysieke beperking hebben of die gewoon niet tot bij een tandartspraktijk raken.

Mondzorg is essentieel voor de gezondheid, en een ontoereikende tand- en mondzorg kan tot ernstige problemen leiden. Samen met uw zorgvoorziening werken we aan een oplossing.